Wirecast 7.3 Mac

qua | tháng Tám 29, 2017

Wirecast 7.3 Mac Torrent Crack Miễn phí Tải về. Wirecast cho phép bạn chụp một số lượng không giới hạn của các thiết bị đầu vào từ thức ăn bức ảnh ấn tượng, camera iOS (đến sớm), máy tính để bàn máy tính, Web feed, và hơn thế nữa. Sau đó thêm đánh bóng và tính chuyên nghiệp để phát sóng của bạn với chuyển mạch sống, chuyển, chức danh, phần ba thấp, và hơn thế nữa. Và cuối cùng, sử dụng được xây dựng trong khả năng mã hóa đa định dạng và dễ dàng dòng với các dịch vụ trực tuyến tích hợp và CDN.

Wirecast 7.3 Mac Torrent Crack Miễn phí Tải về

Có gì mới trong phiên bản 7.3:
· Facebook người xem thống kê
· Hình ảnh Carousel
· Mở Broadcaster Studio (OBS) nhập khẩu công cụ / chuyển đổi