Lịch cho Google 1.0 Đối với Mac Torrent

Tải Lịch Google dành cho Mac của bạn để tiết kiệm thời gian và tận dụng tối đa mỗi ngày.

Tính năng, đặc điểm:
• Hiển thị các sự kiện từ lịch chọn của bạn.
• Add nhanh: Khi thêm sự kiện, bạn không còn cần phải xác định một khoảng thời gian riêng. Loại sự kiện như:
- “Ăn tối với Sam lúc 20:00 Sunday”, hoặc là
- “nghỉ từ tháng mười hai 25 đến 31” tháng 12
• Assists to fill in your calendar – You can quickly create events with smart suggestions for event titles, nơi và con người.
• Different ways to view your calendar – Speedily switch between viewing a single day to getting an overview of multiple days at once.

Người dùng được yêu cầu phải có một tài khoản Google để sử dụng phần mềm.

Bạn cũng có thể thích: