Apowersoft Mac Screen Recorder 2.7.7 Mac

qua | Tháng Chín 16, 2017

Apowersoft Mac Screen Recorder 2.7.7 Mac Torrent Crack Miễn phí Tải về. Apowersoft Mac Screen Recorder là một phần mềm chuyên nghiệp có tính năng chức năng ghi âm tiên tiến, chuyển đổi video mạnh mẽ và một task scheduler thông minh. Khi sử dụng máy ghi âm màn hình Mac OS này, bạn có thể cảm thấy tự do để làm cho hình màn ảnh trên màn hình của bạn trong toàn màn hình, customized area and even capture your web camera. In additional, it’s also feasible to make picture-in-picture video through adding webcam in recording area.

Apowersoft Mac Screen Recorder 2.7.7 Mac Torrent Crack Miễn phí Tải về

● Record any screen activities on Mac OS
● Record screen with audio on Mac OS X Mountain Lion
● Record webcam videos
● Provide real-time editing during recording
● Upload HD videos to YouTube
● Schedule Tasks for recording

When recording is finished, the video will be saved to your local drive in the format of MOV which enables you to directly upload the video to YouTube without conversion. hơn thế nữa, the built-in converter allows you to convert local video files to various formats, such as MP4, AVI, SWF, FLV, MKV and many more with no quality losses.