bllok çeqesh 2.1.1 Për Mac Torrent

Bllok çeqesh është një app elegante dhe intuitive kontrolloni balancimin.
– Add payee, shumën dhe datën në një çezmat pak.
– Auto-formats numbers (100 rendimentet $1.00).
– Color codes for easy sorting.
– Mark items as paid or swipe to delete.
– Automatically updates the balance.
– Standard and custom currency support.
- JSON export and import.
– Safe and secure.
– Does not keep track of your information.
– Also available for iPhone, iPad dhe iPod.

Ju mund të dëshironi: