Calinsight 1.0.1 Për Mac Torrent

Shpejt të menaxhuar ngjarjet dhe përkujtesa nga menu bar në kalendar. ngjarjet e përfunduar dhe përkujtues përfunduar tashmë janë shfaqur në një grafik që ndihmon për të krijuar një plan efektiv të menaxhimit. Është e sinkronizuar me iCloud dhe të punojnë me disa kalendarë cilësimet, të tilla si llogari Google në kohë reale.

TIPARET
• Tregoni kalendarin shpejtë nga menu bar
• thjesht Krijo, Redaktoj apo fshij ngjarjeve
• thjesht Krijo, redaktoj, Plotë / jo të plota ose fshini përkujtesa
• Tregon përfunduar ngjarjet dhe ka përfunduar lajmërimeve në një të përditshme,javor,grafiku mujore ose vjetore
• Menaxhuar dukshmërinë e kalendarët
• Menaxhuar dukshmërinë e lajmërimeve të plotë
• Sync me llogarinë OS X dhe kalendarike settings në kohë reale.

Ju mund të dëshironi: