numbarka 2.1.1 Waayo, Mac Torrent

Numbarka waa xarrago leh iyo dareen leh app miisaamid jeeg.
– Add payee, lacagta iyo taariikhda in a qasabadaha yar.
– Auto-formats numbers (100 soosaarkooda $1.00).
– Color codes for easy sorting.
– Mark items as paid or swipe to delete.
– Automatically updates the balance.
– Standard and custom currency support.
- JSON export and import.
– Safe and secure.
– Does not keep track of your information.
– Also available for iPhone, iPad iyo iPod.

Waxaad sidoo kale laga yaabaa in: