EaseUS Data Recovery Wizard 9.1 Mac

EaseUS Data Recovery Wizard 9.1 Mac Torrent Crack үнэгүй татаж авах.

EaseUS Data Recovery Wizard 9.1 Mac Torrent Crack үнэгүй татаж авах

If your Mac complains about anUnidentified Developer”, do the following:
1. After installing, press your Control key, then click the installed app icon.
2. Click on “Нээлттэй” from the shortcut menu.

When asked to register, use any information.

EaseUS Data Recovery Wizard танд амар ашиглахад найдвартай өгөгдөл сэргээх санал болгож байна. Энэ нь хэрэглэгч аюулгүй, хурдан алдагдсан өгөгдлийг сэргээхийн хувь нэмрээ оруулах боломжтой таны Mac өгөгдлийн хязгааргүй төрлийг зэрэг нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хадгалах дөрвөн хялбар модулиудын бусад төрөл бүрийн сэргээх болно: Photo Recovery, Устгагдсан файл сэргээх, Deep Scan Recovery, and Lost Partition Recovery.

Илүү мэдээлэл: HTTP://www.easeus.com/mac/mac-data-recovery/

эзлэх хувь