Calinsight 1.0.1 Mac Torrent нь

Хурдан Цагалбар дахь цэс мөрнөөс үйл явдал, санамжуудыг удирдах. Дууссан үйл явдлууд болон аль хэдийн гүйцэтгэсэн сануулагч үр дүнтэй менежментийн хуваарь бий болгох тусалдаг график гарч байна. Энэ нь iCloud синхрончлогдсон болон олон календарь тохиргоо хамтран ажиллах юм, Ийм бодит цаг хугацаанд Google эрхээр.

ШИНЖ ЧАНАР
• цэс мөрнөөс хурдан хуанли харуулах
• Амархан үүсгэх, Засварлах, эсвэл үйл явдлыг устгах
• Амархан үүсгэх, Засварлах, / Бүрэн Дутуу эсвэл устгах сануулагч
• Шоу өдөр тутмын үйл явдлыг сануулах дууссан дууссан,долоо хоног,сар эсвэл жил бүр график
• хуанлид харагдах байдлыг удирдах
• бүрэн санамж харагдах байдлыг удирдах
• Бодит цаг хугацаанд OS X бүртгэлд Sync, хуанлийн тохиргоо.

Та бас дуртай байх болтугай: