iCopyBot 7.9.0 Мек

Со | август 29, 2017

iCopyBot 7.9.0 Mac Охридска пукнатината Free DownloadiCopyBot 7.9.0 Mac Охридска пукнатината Free Download. iCopyBot е програма за пренос на податоци, што го прави споделување, зачувување и пренесување на содржината на вашиот iPod-от е многу полесно! Тоа трансфери серии на песни, видеа, photos and even playlists from your iPod and copies them to a computer folder or into your iTunes library.

iCopyBot е таму кога ќе треба да:
Reinstall your system or iTunes library;
Retrieve your music, videos and photos from your iPod and save them to your computer;
Share your iPod contents with friends and family;
Restore your songs, movies and photos to iTunes in the event your system crashes.
iCopyBot is the quickest and easiest way to get music, photos and videos off of your iPod and onto your computer. With iCopyBot, you never have to lose your music again!

Повеќе информации: http://www.icopybot.com