ვიკიპედია Ticker 1.0.3 For Mac Torrent

ეს აპლიკაცია მხოლოდ ატვირთულია Apple App Store. ნუ ჩამოტვირთოთ ამ app ნებისმიერი სხვა მესამე ნახვა. ჩამოტვირთეთ ეს ოთახი დან Apple App Store.

ვიკიპედია Ticker – მთვარე! pulls all the current bitcoin prices from the major bitcoin exchanges and places it conveniently in the top of your screen.
რჩევები: 1aoTcvYFrW1sTSQtPGuYCNMmGW7P5G93k

Current Supported Exchanges & Services:
BitStamp
BTC-E
BTCChina
Camp BX
Coinbase
– Kraken
Local Bitcoins

Currently Supported Currencies:
USD
EUR
GBP
CNY

More