Calendar rau Google 1.0 Rau Mac Torrent

Tau Google Calendar rau koj Mac txuag lub sij hawm thiab ua rau feem ntau ntawm txhua txhua hnub.

nta:
• Qhia txog tej yam ntawm koj xaiv daim qhia hnub hli.
• Ceev Ntxiv: Thaum muab cov txheej xwm, koj tsis tau qhia kom meej rau ib lub sij hawm nyias. Hom txheej xwm xws li:
- "Noj hmo nrog Sam ntawm 8 teev tsaus ntuj hnub Sunday", los yog
- "So ntawm Dec 25 rau Dec 31 "
• Assists to fill in your calendar – You can quickly create events with smart suggestions for event titles, qhov chaw thiab cov neeg.
• Different ways to view your calendar – Speedily switch between viewing a single day to getting an overview of multiple days at once.

Cov neeg siv yuav tsum tau muaj ib tug Google Account nyob rau hauv thiaj li yuav siv cov software.

Koj Yuav Tsis tas li ntawd Xav: