دسته چك 2.1.1 برای مک تورنت

دسته چک نرم افزار چک متعادل زیبا و شهودی است.
– Add payee, مقدار و تاریخ در چند شیپور خاموشی.
– Auto-formats numbers (100 بازده $1.00).
– Color codes for easy sorting.
– Mark items as paid or swipe to delete.
– Automatically updates the balance.
– Standard and custom currency support.
- JSON export and import.
– Safe and secure.
– Does not keep track of your information.
– Also available for iPhone, iPad و آی پاد.

شما همچنین دوست خواهید: