Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Scheduler: Ώρα συντάκτη 1.6.0 Για Mac Torrent

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Scheduler για το Time Machine επιτρέπει να ελέγχετε όταν Time Machine λαμβάνει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας

Υποστηρίζει: MacOS 10.8+ σε High Sierra +

χαρακτηριστικά App:
• Επιλογές χρονικό διάστημα αντιγράφων ασφαλείας κυμαίνονται από 10 λεπτά για να 1 εβδομάδα
• δυνατότητα να κάνετε backup, όταν ο υπολογιστής είναι αδρανής
• δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, όταν το χρονικό διάστημα έχει επιτευχθεί και / ή όταν ο υπολογιστής είναι αδρανής
• εφαρμογή βοηθός είναι διαθέσιμη δωρεάν από την ιστοσελίδα μας για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ξεκινά αυτόματα
• εφαρμογή έναρξη αυτόματα
• εικονίδια dock / γραμμή μενού μπορεί να κρυφτεί
• εφαρμογή μόνο προγράμματα αντιγράφων ασφαλείας, ό, τι άλλο γίνεται από το σύστημα

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: Time Machine δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε Προτιμήσεις συστήματος θα πρέπει να είναι OFF για να αποτρέψει το σύστημα ΕΠΙΣΗΣ κάνει προεπιλογή ωριαία δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της. Διαφορετικά, συνεχίζει να κάνει αντίγραφα ασφαλείας της σε κάθε ώρα!

Μια δωρεάν Helper (διαθέσιμο από την ιστοσελίδα μας) Συνιστάται για τη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη για να ενεργοποιήσετε προηγμένες λειτουργίες:
• Ξεκινά προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε 10.9+ αυτομάτως (αντί να εμφανίσει μια υπενθύμιση)
• Εμφανίζει Ώρα κατάσταση εφεδρικής μηχανής & στατιστική

Η εφαρμογή δεν χρειάζεται Helper για τις βασικές λειτουργίες του:
• Για να εμφανίσετε προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας υπενθύμιση
• Για να εισάγετε το Time Machine

απλές ρυθμίσεις:
• Χρονοδιάγραμμα βάση: Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ξεκινά σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (10 λεπτά – 1 εβδομάδα) ή το συντομότερο δυνατό

• ρελαντί με βάση το χρονοδιάγραμμα: Εάν ο υπολογιστής είναι αδρανής για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα το αντίγραφο ασφαλείας θα αρχίσει

• Συνδυασμένη πρόγραμμα: Χρόνος που βασίζονται & Idle χρονοδιαγράμματα βάση μπορεί να γίνει για να εργαστούν από κοινού (ΚΑΙ) ή ανεξάρτητα (Ή)

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας Χρονοδιάγραμμα περίοδο: Το εύρος χρόνος όταν επιτρέπεται αντίγραφα ασφαλείας. Για παράδειγμα 17:00-22:00. Σημείωση: Ο υπολογιστής πρέπει να υποστηρίζει “Δυνατο υπνο” για να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας σε κατάσταση νάρκης

Παραδείγματα:
#1: “Ξεκινήστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε κάθε: 6 ώρες και όταν είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον 5 λεπτά”
App προσπαθεί να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε 6 ώρες, αλλά μόνο όταν ο υπολογιστής είναι αδρανής για τουλάχιστον 5 λεπτά
Τα αντίγραφα ασφαλείας δεν θα είναι πιο συχνές από ό, τι 6 ώρες.

#2: “Ξεκινήστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε κάθε: 6 ώρες Ή όταν είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον 5 λεπτά”
App προσπαθεί να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε 6 ώρες ή όταν ο υπολογιστής είναι αδρανής για τουλάχιστον 5 λεπτά
Τα αντίγραφα ασφαλείας θα μπορούσε να είναι πιο συχνές από ό, τι 6 ώρες.

#3: “Ξεκινήστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε κάθε: ποτέ ή / και όταν είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον 10 λεπτά”
App προσπαθεί μόνο να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας όταν ο υπολογιστής είναι αδρανής για τουλάχιστον 10 λεπτά.

#4: “Ξεκινήστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε κάθε: 1 ημέρα ή / και όταν είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον ποτέ”
App προσπαθεί να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε 24 ώρες έστω υπολογιστής είναι αδρανής.

#5: “Ξεκινήστε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε κάθε: 1 ημέρα ή / και όταν είναι σε αδράνεια για τουλάχιστον 3 λεπτά” ΚΑΙ «Backup 17:00-22:00»
App προσπαθεί να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας κάθε 24 ώρες 17:00-22:00 εάν ο υπολογιστής είναι αδρανής για τουλάχιστον 3 λεπτά.

Σημείωση: Στο Sleep υπολογιστή λειτουργία μπορεί να ξεκινήσει μόνο αντίγραφα ασφαλείας σε περίπτωση «Power Nap» υποστηρίζεται διαφορετικά συνθήκες μπορεί να ελεγχθεί μόνο όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
Περισσότερες πληροφορίες: http://support.apple.com/kb/ht5394

Συχνές Ερωτήσεις:

1. Χρειάζεται να απενεργοποιήσετε Time Machine δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας?
Αυτό συνιστάται, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα θα συνεχίσει να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας, σύμφωνα με τους 1 ωριαίο πρόγραμμα καθώς και την έναρξη ενός αντιγράφου ασφαλείας με βάση τις δικές σας προτιμήσεις.

2. Πού μπορώ να δημιουργήσει ένα νέο δίσκο του Time Machine?
Όλες οι ρυθμίσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται στις Προτιμήσεις Συστήματος / Μηχανή του χρόνου. Η εφαρμογή αυτή δίνει εντολή μόνο το σύστημα πότε θα ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας.

3. Πώς λειτουργεί το Time Machine Scheduler?
Απλώς λέει την μηχανή app χρόνος για να ξεκινήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας με βάση το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που έχετε ορίσει στις προτιμήσεις. Αυτό γίνεται αυτόματα, εάν έχει εγκατασταθεί Helper, Αλλιώς εμφανίζει μια υπενθύμιση.

4. Πού μπορώ να δω το αντίγραφο ασφαλείας πρόοδο?
Εάν έχει εγκατασταθεί το σενάριο Helper η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα το αντίγραφο ασφαλείας πρόοδο, τελευταία επιτυχημένη ημερομηνία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ώρα και πληροφορίες κίνησης. Αν το σενάριο δεν έχει τοποθετηθεί αυτές τις πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο Time Machine εφαρμογή.

5. Πώς να ανοίξετε τις προτιμήσεις αν και οι δύο Dock και γραμμή μενού εικονιδίων είναι άτομα με ειδικές ανάγκες?
Επανεκκίνηση της εφαρμογής από το φάκελο Applications ή LaunchPad. Θα ανοίξει το παράθυρο προτιμήσεων.

6. Είναι Σιέρα υποστηρίζεται?
ΝΑΙ, δωρεάν script Helper μας (διαθέσιμο από την ιστοσελίδα μας) συνιστάται για βέλτιστη εμπειρία χρήστη.

…Περισσότερο