Bitcoin Ticker 1.0.3 Per a Mac Torrent

per | January 3, 2018

Aquesta aplicació només s'ha carregat a l'App Store d'Apple. No descarregar aquesta aplicació des de qualsevol altre lloc web de tercers. Només descarregar aquesta aplicació des de l'App Store d'Apple.

Bitcoin Ticker – A la lluna! pulls all the current bitcoin prices from the major bitcoin exchanges and places it conveniently in the top of your screen.
consells: 1aoTcvYFrW1sTSQtPGuYCNMmGW7P5G93k

Current Supported Exchanges & Services:
BitStamp
BTC-E
BTCChina
Camp BX
Coinbase
Kraken
Local Bitcoins

Currently Supported Currencies:
USD
EUR
GBP
CNY

More